ΕΛ | ΕΝ | IT

Κληρονομιές

Το Συμβολαιογραφείο μας παρέχει κάθε είδους υπηρεσία που σχετίζεται με την κληρονομική διαδοχή. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες πράξεις:   

  • σύνταξη δημόσιας διαθήκης
  • κατάθεση ιδιόγραφης ή μυστικής διαθηκης
  • ανάκληση και ανάληψη διαθήκης
  • αποδοχή κληρονομίας κλπ.