ΕΛ | ΕΝ | IT

ΠΡΟΦΙΛ

O Συμβολαιογράφος Δημήτριος Π. Κοντόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20.02.1979.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή της Ματσερατα Ιταλίας (Universita degli Studi di Macerata-Facolta' di Giurisprudenza) και στη Νομική Σχολή Αθηνών (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) απ' όπου αποφόιτησε τον Ιανουάριο του 2003.

Πραγματοποίησε την πρακτική του ως δικηγόρος στο Δικηγορικό Γραφείο "ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ-ΚΟΥΦΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" και από το Νοέμβριο του 2004 υπήρξε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Από το 2005 έως το 2009 συνεργάστηκε  με το Δικηγορικό Γραφείο "ΜΠΕΗΣ-ΔΗΜΚΟΝΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ".

Από τον Απρίλιο του 2009, κατόπιν επιτυχούς εξέτασης στο διαγωνισμό για συμβολαιογράφους, είναι εγγεγραμμένος στο Συμβολαιογραφικο Σύλλογο Εφετείου Αθηνών-Πειραιώς, Αιγαίου & Δωδεκανήσων, ασκώντας τα καθήκοντά του εντός της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Μιλάει άριστα την ιταλική και αγγλική γλώσσα.