ΕΛ | ΕΝ | IT

Ακίνητα

Το Συμβολαιογραφείο μας παρέχει κάθε είδους υπηρεσία που σχετίζεται με πράξεις ως προς τη μεταβίβαση αγροτεμαχίων, οικοπέδων και ακινήτων εντός και εκτός σχεδίου πόλέως. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες πράξεις:

  • προσύμφωνα
  • αγοραπωλητήρια συμβόλαια
  • δωρεές
  • γονικές παροχές 
  • εξώδικες διανομές 
  • ανταλλαγές
  • προσωπικές και πραγματικές δουλείες κλπ.

Στο Συμβολαιογραφείο μας συντάσσονται επίσης και όλα τα έγγραφα που αφορούν τη μεταγραφή των σχετικών δικαιοπραξιών στα κατά τόπο αρμόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.