ΕΛ | ΕΝ | IT

ΑΡΧΕΙΟ

Στο Συμβολαιογραφείο μας τηρείται το αρχείο των τέως Συμβολαιογράφων Γρηγορίου Δ. Μητσόπουλου και Αλίκης-Άννας Γ. Παπακωνσταντίνου. 

Ο Γρηγόριος Δημητρίου Μητσόπουλος διατέλεσε Συμβολαιογράφος Αθηνών από το 1942 έως το 1968 και διατηρούσε γραφείο επί της οδού Γλάδστωνος αρ.3. Το αρχείο του απαριθμεί 21.233 πράξεις. 

Η Αλίκη-Άννα Γεωργίου Παπακωνσταντίνου ήταν Συμβολαιογράφος Αθηνών από το 1972 έως το 2007 και είχε το γραφείο της επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής αρ. 8-10. Το αρχείο της απαριθμεί 61.075 πράξεις.