ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ

 

Το Συμβολαιογραφείο μας παρέχει κάθε είδους υπηρεσία που σχετίζεται με την κληρονομική διαδοχή. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες πράξεις  

  • σύνταξη δημόσιας διαθήκης
  • κατάθεση ιδιόγραφης ή μυστικής διαθηκης
  • ανάκληση και ανάληψη διαθήκης
  • αποδοχή κληρονομίας κλπ.

     

     

 

 

    Νέα