17/09/09:Αναστολή πλειστηριασμών

Σε εφαρμογή τίθενται πλέον τα μέτρα αναστολής μέχρι το τέλος του έτους 2009 πλειστηριασμών από εμπορικές τράπεζες για χρέη μέχρι και 200.000 ευρώ τα οποία περιελήφθησαν στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου την οποία υπέγραψε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας.

Υπενθυμίζεται ότι η αναστολή μέχρι και το τέλος του χρόνου των πλειστηριασμών για χρέη μέχρι και 200.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα ισχύει μόνο στην περίπτωση που επισπεύδουσα είναι κάποια εμπορική τράπεζα.

Αυτό σημαίνει ότι εάν τον πλειστηριασμό κινεί κάποιος ιδιώτης ή ακόμη και το ίδιο το Δημόσιο, τα πράγματα αλλάζουν. Για τους ιδιώτες δεν υπάρχει καμία δέσμευση από τη χθεσινή πράξη νομοθετικού περιεχομένου για αναστολή πλειστηριασμών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αντιστοίχως για το Δημόσιο και με βάση τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στα τέλη του Αυγούστου, όταν και συμφωνήθηκε το μέτρο με την Ενωση Εμπορικών Τραπεζών, τα πράγματα διαφέρουν από τη φύση της οφειλής.

Αν, δηλαδή, το θέμα αφορά σε παλαιότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο πλειστηριασμός θα προχωρά κανονικά. Αν πάλι ο πλειστηριασμός είναι κατάληξη κάποιων πρόσφατων οφειλών επιχειρήσεων ή ιδιωτών οι οποίες έχουν ως αιτία τη διεθνή κρίση, τότε ο πλειστηριασμός δύναται να ανασταλεί και για την περίπτωση αυτή μέχρι και το τέλος του χρόνου.

Νέα