07/09/09:Βουλευτικές εκλογές

Συμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 123096/3.9.2009 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009 αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν από τη διενέργεια τους και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά από αυτές, δηλαδή από 30 Σεπτεμβρίου 2009 μέχρι και 7 Οκτωβρίου 2009, πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών για το οποίο παρατείνεται η αναστολή των εργασιών του για δύο (2) ακόμη εργάσιμες ημέρες, ήτοι μέχρι και 9 Οκτωβρίου 2009.

Στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα αναστέλλεται  και η διενέργεια των πλειστηριασμών.

Νέα